★ Imagens dos personagens do filme Shingeki no Kyojin:
Haruma Miura como Eren e Kiko Mizuhara como Mikasa
Haruma Miura como Eren Kiko Mizuhara como Mikasa
 Kanata Hongo como Armin e Satomi Ishihara como Hans/Hanji
Kanata Hongo como Armin Satomi Ishihara como Hans/Hanji
 Nanami Sakuraba como Sasha e Takahiro Miura como Jean
 Nanami Sakuraba como Sasha Takahiro Miura como Jean
Hiroki Hasegawa como Shikishima Ayame Misaki como Hiana
Pierre Taki como Souda Jun Kunimura como Kubal
Shu Watanabe como Fukushi Satoru Matsuo como Sannagi
Rina Takeda como Lil

Nenhum comentário:

Postar um comentário